Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okkultismus

23. 3. 2007

* * *   O K K U L T I S M U S   * * *

 ***************************************************************************************** 

Provaz stojící ve vzduchu ( Indičtí jogisté).

Jevištěm je obyčejně prostranství ve stínu palem, podobající se orientálnímu tržišti. Ve středu tohoto otevřeného prostoru je Mistr YOGY. S očima někdy zavřenýma, někdy otevřenýma stojí a mává zlehka pažemi, gestikuluje, mumlá tajemná slova, při čemž se točí a pohybuje podle rytmu slov. Před ním na zemi leží stočený provaz, nad nímž krouží a vznáší své ruce znovu a znovu. Po pravici mu stojí hoch asi dvanáctiletý - nejvíce pozoruhodná součást celého výkonu - který má v obličeji výraz snění a zdá se, že je duchem někde daleko. Představte si fakira, hocha a provaz, obklopené stále hlučícím neklidným davem, který zachovávaje pečlivě polokruh, přece zůstává v uctivé vzdálenosti. Příležitostně fakir se zastaví, uchopí konec provazu, zvedne paži s provazem do výše a náhle odtáhne od provazu ruku; při tom provaz, či jeho konec stoupá neustále výše a výše, jakoby tažen vzhůru nějakou neznámou silou. To jde tak dlouho, až je kolo provazu roztočeno a druhý konec se dotýká země. Nyní fakir vyzve hocha, aby po provazu vylezl nahoru, což tento udělá a leze zase dolů k nemalému údivu kolemstojícího davu.

Ještě senzačnější je toto:
      Fakir vyzve hocha, aby vylezl nahoru a zase slezl; hoch vyleze nahoru, ale odmítne slézti, načež fakir vezme do zubů nůž a leze za ním, až jej dostihne. Fakir nyní chytne hocha, rozřeže jej na kusy, které padají zkrvácené na zem, kde leží a chvějí se. Pak fakir sleze, dá části těla hochova dohromady a pošle jej vzhůru na provaz znovu. Když hoch vyleze až nahoru, zmizí i s provazem. I to je výkon davové sugesce.


Levitace indických fakirů.

       Zvláštní úkazy levitace jsou často připisované schopnostem indických fakirů. Levitace je vlastně schopnost zvedat těžká tělesa do vzduchu bez jakékoli viditelné pomoci. Známe pojem aktivní levitace, při níž hypnotisér nařizuje, aby se vzneslo tělo media, a levitace pasivní, při níž hypnotisér autosuggescí vznáší sám sebe. V prvním případě si medium lehne na záda a uvolní všechny svaly. Hypnotisér je nejdříve uvede do hypnotického spánku a pak silou soustředěné vůle si přeje, aby do těla a tkání media vstoupilo tolik vzduchu, aby se toto stalo lehčí než vzduch a vzneslo se. K provedení tohoto zřejmého zázraku je třeba obrovské síly vůle a jejího úžasného napětí. Jestliže hypnotisér chce vznášet sám sebe, bude tato procedura skoro podobná, kromě toho, že příkaz a síla vůle musí být soustředěna přímo na osobu hypnotisérovu, jehož vůle musí být neobyčejně silná a plná víry v sebe sama.
       Také se často vypráví, že indičtí fakirové dovedou překonávat veliké vzdálenosti tím, že znají tajemství sebevznášení, čili autolevitace. Chce-li adept dosáhnouti tak mocné a zázračné síly, musí se podrobit dlouhým a namáhavým cvičením, z nichž nejpřednější je naučit se dýchat zvláštním způsobem, a to takto: Ráno se rychle vstane z lůžka, adept stiskne prstem své pravé chřípí u nosu a vdechuje pomalu levým chřípím jedním tahem tak dlouho, dokud zpaměti nenapočítá do šestnácti. Pak stiskne obě chřípí a zadrží vzduch v plících tak dlouho, dokud nenapočítá v duchu do šedesáti čtyř. Pak se vzduch zase vydechuje pravým chřípím, a to tak dlouho, dokud se nenapočítá do třiceti dvou. Toto cvičení je známo jako „Pranaguama“ (kontrola dechu) a adeptům se doporučuje, aby tato cvičení postupně opakovali, a to napřed desetkrát denně, pak patnáctkrát, až i stokrát za den nejméně po šest měsíců. Traduje se, že takováto cvičení mají veliký vliv; zlepšují trávení, udržují tělo lehké a svěží a jasnou a klidnou mysl.


Pohybování předmětů vůlí.

       Na dlouhý vlas připevníme korkovou malou zátku a zavěsíme tento vlas na nějaké vyšší místo tak, aby visel volně ve vzdálenosti asi 50. cm od našich očí směrem nahoru i dopředu, ležíme-li na pohovce. Po upevnění a ustálení vlasu v pohybu ulehneme pohodlně na pohovku, upřeně zíráme po 10. minut na korek a koncentrujeme se na přání, aby se rozhoupal. Po několika experimentech se nám to podaří. Později upevníme na vlas nějaký těžší předmět, prsten apod. Po několika zdařilých experimentech přistoupíme k obtížnějšímu pokusu. Sedíme pohodlně na židli a snažíme se svoji vůlí vyšinouti ze své polohy skleněnou kouli ležící na skleněné podložce. Také k tomu je nutno užít koncentrace a magického pohledu. Za chvíli se počne koule na skleněné podložce pohybovat. Z počátku třeba jemně kroužit slabě zakřivenými prsty nad koulí ve vzdálenosti 2-3 cm. Později uvádíme do pohybu v určitém směru sklenici, vázu a podobné předměty.


Cvičení Yoga.

       Soustřeďte svou vůli a své myšlenky na osobnost někoho, kdo je od vás vzdálen, a chtějte mocně ze vší vůle, aby vám tato osoba napsala, nebo zatelefonovala o nějaké určité věci. Zkoušejte to nejdříve s lidmi, s nimiž udržujete styky. Dosáhnete-li úspěchu a dostanete nějakou zprávu, která přibližně odpovídá tomu, co bylo od vás vysíláno, pokuste se provést totéž s lidmi, kteří vám jen zřídka nebo jen málokdy za dlouhou dobu napíší či zavolají. V té míře, v jaké stoupá obtížnost takovýchto pokusů, stoupá i posílení vaší vůle.